Wat we doen
Netwerk circulair bouwen

Het K&I netwerk circulair bouwen stimuleert en organiseert kennisuitwisseling en –ontwikkeling door vraag en aanbod op het vlak van circulair bouwen in Zeeland bij elkaar te brengen.

Kennis en ervaring van al gerealiseerde projecten wordt gedeeld en verder uitgewerkt met als doel om het circulair bouwen als standaard op te nemen in de dagelijkse praktijk.

Missie
Het netwerk wil Zeeuwse bouw(gerelateerde)partijen samenbrengen om elkaar te versterken en samen te leren en op te trekken in het behalen van de landelijke doelstelling; 50% circulair in 2030.