Bedrijvensessie Wolphaartsdijk Friesestraat

Bedrijfssessie Friesestraat in Wolphaartsdijk

Tijdens het aftrapmoment van het 2e jaar van het K&I netwerk Circulair bouwen op 4 februari 2021 nodigde Sagro het netwerk uit om een bezoek te brengen aan het project Friesestraat in Wolphaartsdijk van woningbouwvereniging Beveland Wonen. Dit geheel in aansluiting op het 2e jaars-programma waarin we als K&I netwerk o.a. via bedrijvensessies  organisaties willen betrekken bij circulaire praktijkvoorbeelden en met name wat er zich “op de werkvloer” afspeelt!

Vanuit verschillende disciplines werden bedrijven uitgenodigd om gezamenlijk te kijken welke materialen er herbruikbaar zijn bij dit project in Wolphaartsdijk waarbij tien rijtjeswoningen plaats gaan maken voor zes levensloopbestendige rijtjeswoningen. Sagro gaf aan vooral benieuwd te zijn naar de input van andere partijen op gebied van circulariteit en dit concrete vraagstuk was een welkome aanleiding om als “expertgroep” aan de slag te gaan.Opdrachtgever Beveland Wonen reageerde enthousiast op deze bedrijvensessie en gaf aan hierbij graag aanwezig te zijn.

En zo staan we dan op 3 maart 2021 vanwege coronamaatregelen op gepaste afstand met 9 enthousiaste mensen halverwege de Friesestraat in Wolphaartsdijk in een kring midden op een kruispunt elkaar voor te stellen. Eerst wordt een korte uitleg gegeven over het project en wordt aangegeven dat de ontmanteling door Sagro op vrij korte termijn zal aanvangen.

De woningen die inmiddels leeg staan zijn opengesteld en met twee groepen wordt geïnventariseerd welke materialen voor hergebruik in aanmerking kunnen komen. Op het eerste gezicht staan de tien rijtjeswoningen er nog strak bij maar eenmaal binnen blijkt dat de leeftijd van ca. 60 jaar zijn sporen heeft achtergelaten. Renovatie van dergelijke kleine en gedateerde woningen lijkt onbegonnen werk en vervanging met oog voor circulaire inbreng is een goede keus.

Na een aantal woningen bezocht te hebben vanuit de diverse disciplines worden alle ervaringen uitgewisseld.

Hierbij worden de volgende her te gebruiken materialen genoemd:

 • v. ketel(s) van recente datum
 • v. radiatoren
 • balklagen (mits droog opgeslagen)
 • kozijnen/ dubbelglasramen (mogelijk bovenverdieping)
 • hardhouten kozijnhout (voor reparatie/onderhoud)
 • binnen(paneel)deuren
 • dakpannen (ter plaatse hergebruiken)
 • voordeuren (voor vervanging)
 • kranen (recente versies)
 • goten (lengten met uitloop)
 • Bruynzeel keuken(s)
 • trapleuningen
 • hardstenen onderdorpels
 • hardhouten binnendorpels

Bovenstaande geeft voor de betrokken partijen bij dit project direct aanleiding om nader met elkaar in beraad te gaan welke reële opties zich hier voor hergebruik voordoen. Zeker de dakpannen lijken een goede optie.

Toegelicht wordt dat niet alleen naar her te gebruiken materialen wordt gekeken bij de terugbouw van de levensloopbestendige huizen. Ook losmaakbaarheid vormt een onderdeel bij het nieuwe ontwerp; zo worden de installaties los gehouden van de muren. Een oplossing hiervoor wordt gezocht in de vorm van een muur(goot)plint.

Ter afsluiting stellen we vast dat we tijdens deze sessie met elkaar interessante discussies hebben gevoerd, en  inzicht hebben gekregen bij een dergelijk project en vanuit de diverse disciplines enthousiast en open ervaringen hebben uitgewisseld om circulair bouwen verder te kunnen ontwikkelen.