Bedrijvensessie Siloterrein

Verslag, opgesteld door Derk Thijs

Plaats: Siloterrein, Middelburg

Datum: 9 april 2021

Aanwezig:

Bouwbedrijven

Rothuizen AA: Taco Tuinhof

Thys + Gutberlet Architectuur: Derk Thijs, Vanessa Gutberlet

Timmerfabriek Wondergem: Peter Wondergem

Bouwbedrijf Fraanje: Danny van Die

DW Prefab: Douwe Leerstra

 

Staalbedrijven

Faktor: Peter van Sorgen

Rothuizen BouwMeesterPro: Dick Schuit

Minderhoud-Schipper: Koos Minderhoud

Minderhoud-Schipper: Jackie Minderhoud

Infrabedrijven

Sweco: Richard Koops

Juust B.V.: Stefan Theunissen

H4A: Marijn Verschuuren

Van der Straaten: Leonard Pekaar

 

Overig

Provincie Zeeland: Bart Verhaeghe de Naeyer

Gemeente Middelburg: Jan Minderhoud

K&I (Impuls Zeeland): Hans Geerse

K&I (HZ Bouwkunde): Ingrid Weegels

 

 

 

 1. Toelichting op het K&I netwerk

Taco Tuinhof heet allen welkom en licht de doelstelling van het K&I netwerk en de bijeenkomst op het Siloterrein toe.

Doel is een actief netwerk binnen de provincie Zeeland van bedrijven in bouw en infra, dat kennis deelt op het gebied van circulariteit. Het kernteam van het K&I netwerk wil zoveel mogelijk kennis verzamelen over circulariteit en verbindingen leggen tussen partijen.

De casus Siloterrein wordt voorgesteld: Taco Tuinhof werkt vanuit Rothuizen aan de ontwikkeling van het Siloterrein dat herbestemd gaat worden als bedrijventerrein. Daarbij is samen met gemeente Middelburg een circulaire ambitie geformuleerd: zo veel mogelijk van wat nog goed te gebruiken is aan ruimtes en materialen wordt hergebruikt.

 1. Voorstelronde

Veel van de deelnemende bedrijven zijn al met circulaire projecten bezig, in de regel zijn deze echter nog uitzondering op de regel van een traditionele manier van werken. Een enkeling heeft circulariteit (en biobased) al volledig in zijn werkwijze geïntegreerd.

Opvallend in de voorstelronde zijn terugkerende thema’s:

 • Circulariteit is vaak pas haalbaar als een opdrachtgever dit wil. Het hoeft niet duurder te zijn, maar kost in alle gevallen tijd.
 • Complexe logistiek/planning van hergebruik bouwkundige elementen (voorbeeld Ithaka Emergis door Rothuizen en Hans Geerse).
 • Regelgeving die circulariteit in de weg staat, denk aan vereiste certificering van materialen (voorbeeld circulariteit bij Infraprojecten in wegenbouw, Leonard Pekaar Van der Straaten).
 • Circulair werken is voor staalbouw een grotere stap dan voor de houtbouw.
 • Binnen bedrijven die HSB prefab aanbieden zijn al voorbeelden van volledig biobased/circulair opererende partijen (voorbeeld DW prefab, bezig met ontwikkeling van circulaire stacaravan).
 1. Rondgang Siloterrein

Gedurende de bedrijvensessie doen de bedrijven in kleinere groepen bouwbedrijven/staalbedrijven/infra een rondgang over het terrein om te spreken over kansen en uitdagingen bij het circulaire project cq. circulaire projecten in het algemeen.

 1. Conclusies na rondgang

Bouwbedrijven

 • Er is hout her te gebruiken. M.n. spanten en gordingen in de achterste hallen. Spanten kunnen ook ingekort worden, dat is makkelijker werken dan staal. Kwaliteit van ouder vurenhout is groter dan het nieuwe. Er zal een aantal spanten overblijven – hiervoor moet een bestemming gevonden worden.
 • Een kans in de herbestemming van het terrein is dat er meer dan voldoende ruimte is om her te gebruiken bouwmaterialen op te slaan: vrijwel alle loodsen zijn leeg. Dit vraagt om een intelligente fasering van de bouw.

Infrabedrijven

 • Bestrating en stelconplaten zeker her te gebruiken en hebben een waarde.
 • Suggestie betonnen vloeren/funderingen deels als elementen her te gebruiken.
 • Bakstenen gevels uitzagen en hergebruiken voor bijvoorbeeld bestrating van voetpaden of verharding die niet te zwaar belast gaat worden.
 • Door funderingsplaten te laten liggen, hoef je de grond niet te saneren.
 • Dubbele betonvloer aardappelopslag evt. als wateropslag voor terrein inzetten.
 • Suggestie om in de terreininrichting gebruik te maken van elementen uit het terrein: stelconplaten verhoogd neerzetten als zitgelegenheid of tafel b.v.

Staalbouw

 • Peter van Sorgen benadrukt dat de marges op staalbouw in de regel minimaal zijn: d.w.z. veranderde belasting (zoals zonnepanelen) is vrijwel zonder uitzondering problematisch. Wel te overwegen om bestaande stalen spanten volledig her te gebruiken, maar dichter bij elkaar te zetten.
 • Input vanuit staalbouwers Minderhoud-Schipper: op het moment dat maatvoeringen afwijken en spanten vermaakt moeten worden is het financieel al snel niet meer haalbaar.

Algemeen

 • Er wordt gevraagd naar het percentage materiaal dat her te gebruiken is. Hiervan is nog geen beeld. Er is veel asbest… hergebruik uitgesloten.
 1. Afsluiting

Meld het bij Hans Geerse van het K&I kernteam als je circulaire projecten hebt of weet. Het kernteam van het K&I netwerk is er om verbindingen te leggen.

Ingrid Weegels is vanuit haar rol in het kernteam beschikbaar om verbinding te leggen met het onderwijs: UCR, Scalda en HZ. Mogelijkheden ten aanzien van studentenprojecten en onderzoek.

Het komende jaar worden nog een drietal bedrijvensessies georganiseerd, waarin dan de onderwerpen trainen, verbindingen leggen en continuering centraal staan. Daarnaast zijn er nog een drietal grotere centrale bijeenkomsten gepland, indien Corona het toestaat (anders digitaal).

Er wordt afgesproken dat alle bedrijven betrokken blijven bij het K&I netwerk. Als bedrijven besluiten geen deel meer uit te willen maken van het netwerk, dan kunnen zij dit melden.