Lunchlezing ontwikkelingen circulair/biobased bouwen

Op 21 oktober 2021 vond de derde groepssessie plaats in de vorm van een lunchlezing. Deze kon zowel fysiek als digitaal worden bijgewoond.

PDEng program smart buildings & cities door Eduardo Lopez Almanza

Eduardo is PDEng trainee smart buildings & cities aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij doet onderzoek namens de provincie Zeeland naar het ontwikkelen van bruikbare modellen voor circulair bouwen. Het doel van het project is om een innovatief aanbestedingskader (op welke manier kun je bij inkoop en aanbesteding verschillende ‘belangen’ – energie, klimaat, circulair, biodiversiteit – tegen elkaar afwegen?) en een inhoudelijk en wetenschappelijk verantwoord framework ‘hoe circulair bouwen te meten’ te ontwerpen. Daarvoor zijn alle gangbare modellen voor Nederland doorgenomen en geanalyseerd (f.i. BREEAM, MADASTER, CB23). Er wordt een nieuw voorstel/framework geformuleerd dat in de praktijk wordt getoetst. De discussie over de definitie van circulair bouwen is ook onderdeel hiervan.

Bio circulaire accomodatie door Maarten den Hollander & Dylan Schroevers

Het ontwerp en de realisatie van het project bio circulaire accommodatie (voorheen: Biobased Beleven gebouw) voor en door minor- en afstudeerstudenten is onderdeel van FACET en kwam al eerder aan bod bij één van onze sessies.

Een ‘bewoonbare IKEA-kast’ maken, zo luidde de opdracht; een biobased en circulair gebouw ontwerpen dat op een locatie kan worden neergezet, uit elkaar gehaald kan worden en naar een andere plek kan worden gebracht om daar een nieuw leven te krijgen. De definitief ontwerpfase is reeds afgesloten en ook de functie van het gebouw ligt vast: de begane grond dient als bijeenkomstruimte en de verdieping als studio.

Maarten vertelt dat het zoeken naar uitvoerende partijen die biobased materialen kunnen leveren en circulair kunnen werken een uitdaging is. Ook de realisatie binnen het budget is lastig. Toeristische ondernemers zijn gevraagd feedback te geven en een aantal daarvan gaf aan geïnteresseerd zijn in het concept. Dylan werkt met vier andere studenten aan het technisch ontwerp, elk aan een eigen onderdeel:

  • Ventilatie (m.n. dampopen): er zijn nog niet veel onderzoeken afgerond en dus weinig referenties die gebruikt kunnen worden.
  • Constructie: het streven is om de fundering demontabel te maken. De constructie dient hierop aangepast te worden.
  • Materialisatie: er zal gebruik worden gemaakt van biobased en/of circulaire materialen.
  • Bouwmethodes: circulaire of demontabele bouwmethode en toepassing van het IFD-principe wordt onderzocht.
  • –  Materieel en LEAN: er zijn nog weinig bedrijven die met duurzaam materieel werken, zeker in Zeeland.

Binnenkort wordt het vergunningstraject gestart. Uitgangspunt is uitvoeringsgereed voor de zomervakantie van 2022. Na de presentatie worden diverse tips en projecten uitgewisseld die de studenten kunnen gebruiken als  referentie.

Onderzoek Viberscrete – biobased beton door Marianna Ansiliero de Oliveira Coelho & Dammy Adebiyi

[ENGLISH] The use of natural fibres to reinforce brittle materials is not a novel idea, but its use has been limited. This work aims to provide more knowledge on the topic of natural fibre Cementous composites. Two fibre sizes (2-4mm & 0.5-2mm) were used to develop concrete. The fibres were subjected to two pre-treatments before being used; a separate batch of untreated 2-4mm fibres was used to create concrete with the same cementitious properties. This was done to improve the fibre-matrix interaction. The fibres in the matrix were at 27% of the overall volume of the concrete. The concrete developed utilized sand 0-4mm and gravel 4-20mm; the type of cement used was CEM I 52.5 R with a specific density of 3100Kg/m3, and the water-cement ratio was kept at 0.5. The fibres were treated with an alkali treatment using 5% wt NaOH and a separate treatment referred to in this paper as cement pre-treatment; a 1:1 ratio of cement and water was used to coat the fibres to improve the hydrophobicity of the fibres. The mechanical properties of the concrete were tested; the compressive strength and split tensile tests for all samples were conducted. The results from this test showed the concrete made using cement-treated fibres of size 0.5-2mm had the highest compressive strength while for tensile strength, the same fibre size but alkali-treated had much higher strength.  At the end of the evaluation, the concrete mixture consisting of 0.5-2mm cement-treated fibres was found to have better results.