Bedrijfsbezoek Sagro

Na de annulering van de netwerkbijeenkomst bij Sagro in juli vanwege het warme weer, heeft op  donderdag 15 september 2022 de bijeenkomst alsnog plaatsgevonden.

Tijdens het bezoek aan de ‘Yard’ in Nieuwdorp heeft Sagro een uitgebreide toelichting gegeven  op de complexe ontmanteling van offshore constructies en de eisen van opdrachtgevers met  betrekking tot hergebruik. Meerdere constructies (gasboorplatformen) zijn inmiddels duurzaam ontmanteld en één wordt zelfs volledig hergebruikt voor de kust van Weston Super Mare in  Engeland. In Nieuwdorp is vervolgens een groot platform bezocht. Dit platform wordt duurzaam  ontmanteld. Uitgerust met de nodige PMB’s zijn we meegenomen op een rondleiding waarbij we de (on)mogelijkheden in relatie tot hergebruik van vrijkomende materialen doorspraken.

Na de interessante rondleiding zijn we verplaatst naar het Bevrijdingsmuseum Zeeland  (Coustraat 41, Nieuwdorp), hier zijn we ingegaan op de toekomstige organisatiestructuur van  het netwerk, gevolgd door een netwerkborrel op deze bijzondere locatie.