Symposium ZLND2050

Het was een bijzonder geslaagde dag tijdens het symposium ZLND2050 op 23 september 2022.  Een symposium waarin het Kennis- en Innovatienetwerk Circulair Bouwen Zeeland samen met  marktpartijen, provincie Zeeland, Zeeuwse gemeenten, Impuls Zeeland, Scalda, HZ University  of Applied Sciences en vele andere hebben gesproken over het zetten van de volgende Zeeuwse stap op het gebied van duurzaam en circulair.

Onder leiding van Marjet Rutten spraken gedeputeerde Jo-Annes de Bat, Jopie de Zeeuw van  Biobased Creations, Stefan Dannel van TNO en Nescio Midavaine van het Kennis- en Innovatienetwerk Circulair Bouwen Zeeland. Hierna werden de aanwezigen in twee workshoprondes aan het werk en aan het denken gezet.

Workshops

De workshops waren gekoppeld aan de volgende zes duurzaamheidsthema’s:

  • Trias energetica

Wat is de meest logische volgorde en wat zijn aandachtspunten bij verduurzaming? Een
praktische handreiking.

  • Reis naar energieneutraal

Welke beleidsmatige stappen zijn er nodig om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs?

  • Energietransitie adviseur

Welke kennis is er nodig om aan de slag te kunnen met de energietransitie en waar vinden we  die? Welke ontwikkelingen zien we in de markt?

  • Energietransitie monteur

Welke vaardigheden zijn nodig om praktisch te verduurzamen en hoe maken we optimaal  gebruik van de verschillende vakrichtingen met kruisbestuiving?

  • Ketensamenwerking

Hoe organiseren we op een slimme manier de aanpak van verduurzaming met de verschillende  betrokken partijen op dit vakgebied?

  • Meekoppelkansen

Hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen naar verduurzaming kijken, maar ook afstemming  vinden met onderhoud of het geschikt maken van woningen om langer thuis te kunnen wonen?

Er kan worden teruggezien op een prachtige middag en mooie aftrap van het programma  opleiden bouw- en installatiesector in de energietransitie.