Regionale duurzaamheidstafel minister Hugo de Jonge

Ruime aandacht voor circulair en biobased bouwen tijdens de bouwborrel & battle bijeenkomst georganiseerd door CDA Zeeland.

Op uitnodiging van Jo-Annes de Bat schoven netwerkleden Niels van Kooten, Marco van der Wel en Derk Thijs aan bij de tafel duurzaamheid.

Derk vertegenwoordigde het netwerk en ging met minister Hugo de Jonge over het jaarprogramma, verschillende projecten en de kamerbrief.

Link naar kamerbrief: Beleidsagenda normen en stimuleren circulair bouwen, https://lnkd.in/ez36nM3G