Stichting Circulair Bouwen Zeeland is van start!

Nu het Kennis- en Innovatienetwerk Circulair Bouwen Zeeland een professionele vorm aangenomen heeft met het oprichten van de Stichting Circulair Bouwen Zeeland, was het op 26 april 2023 tijd om deze start samen met het netwerk te vieren in een gepaste omgeving: het circulair gebouwde en energiezuinige kantoor van Beveland Wonen in Goes.

Peter Bevers, bestuurder van Beveland Wonen, verzorgde de opening van de aftrap. Daarna volgde een korte toelichting van Nescio Midavaine over het programma van de bijeenkomst.

Achtergrond

Taco Tuinhof vertelt hoe het netwerk in 2019 met subsidie van de Provincie Zeeland is ontstaan onder leiding van Impuls Zeeland, HZ University of Applied Sciences, Marsaki en Rothuizen Architecten en Adviseurs. De afgelopen jaren heeft de Provincie met subsidie het bestaan van het Kennis- en Innovatienetwerk mogelijk gemaakt. In 2022 heeft het kernteam van de Provincie de opdracht gekregen om het netwerk te professionaliseren; door te zorgen voor minimaal € 50.000,- cofinanciering vanuit de leden van het netwerk, zou de Provincie dit bedrag verdubbelen. Het kernteam heeft bij zowel bestaande als niet-bestaande leden commitment opgehaald.

Ruim 60 bedrijven hebben aangegeven het belangrijk te vinden dat kennisdeling en -ontwikkeling op het gebied van circulair en duurzaam bouwen in Zeeland tot een hoger niveau moet worden gebracht en zijn daarom lid geworden van het kennisnetwerk. Zodoende is Stichting Circulair Bouwen Zeeland opgericht. Voor de stichting is het noodzakelijk dat voldoende participanten deelnemen aan het netwerk, zodat verschillende koppelingen gemaakt kunnen worden door vertegenwoordiging van stakeholders verdeeld over de hele bouwketen.

Bestuur

Afgelopen maanden is een bestuur samengesteld, welke eindverantwoordelijk is voor de Stichting en elk kwartaal bij elkaar komt om te evalueren en kijkt naar de toekomst van het netwerk. Het bestuur nam van de gelegenheid gebruik om zich voor te stellen aan de aanwezige leden. Het huidige bestuur bestaat uit drie leden; Eric de Ceuster, Janine Trotman-Commee en Taco Tuinhof. Het streven is om uiteindelijk vier bestuursleden aan te stellen.

Jaarprogramma

Leden hebben kennis kunnen nemen van het jaarprogramma in de nieuwsbrief van februari. Nescio Midavaine licht het programma met de themalijnen toe. Tijdens de ketenbijeenkomsten brengen we een bezoek aan een interessant project of bedrijf. Weet jij een locatie die aansluit bij circulair of duurzaam bouwen? Laat het ons weten!

Naast de vier themalijnen, kunnen we binnen het netwerk ideeën, initiatieven of vraagstukken die je individueel niet rond krijgt, collectief oppakken.

Aan de aanwezigen werd gevraagd wat er verwacht wordt vanuit de stichting, maar ook wat bedrijven zelf kunnen bijdragen. Onder leiding van één van de bestuursleden, aangevuld met Nescio Midavaine en Derk Thijs gingen de aanwezigen in een brainstormsessie in groepen aan de slag. De opgehaald resultaten werden vervolgens plenair gedeeld.

Kantoor Beveland Wonen

Als afsluiter geeft Robert de Ridder, momenteel directeur vastgoed maar destijds betrokken bij de realisatie van het kantoor van Beveland Wonen, samen met Taco Tuinhof een toelichting op de circulaire bouw van het kantoor. Na de rondleiding werd de bijeenkomst afgesloten met een netwerkborrel.

Ook lid worden van het netwerk? Meld je aan via info@circulairbouweninzeeland.nl of gebruik ons contactformulier!