Project Circulair Kozijn

We zijn verheugd om jullie op de hoogte te stellen van een nieuw project binnen ons netwerk, namelijk het “Circulair Kozijn” project. Sagro, Roegiers Glas, Puur van Anne en Timmerfabriek de Mol, gaan we de uitdaging aan om een nieuw circulair kozijn te produceren, gemaakt van ‘afvalhout’ en ‘afval-glas’.

Dit project heeft meerdere doelstellingen:

  1. In kaart brengen van het aanbod en de kwaliteit van afvalhout: We gaan testen waar en in welke vorm afvalhout beschikbaar is, of het nu afkomstig is van sloop, milieustraten of bedrijfsafval. Het begrijpen van de beschikbare bronnen is essentieel om duurzame materialen te waarborgen.
  2. Onderzoeken van wet- en regelgeving: We zullen de relevante wet- en regelgeving bestuderen om ervoor te zorgen dat ons project in overeenstemming is met milieustandaarden en juridische vereisten.
  3. Ontwikkelen van een organisatie- en samenwerkingsmodel: Het succes van ons project vereist een efficiënte organisatiestructuur en een effectief samenwerkingsmodel tussen alle partners. We zullen nauw samenwerken om deze aspecten te definiëren en te implementeren.
  4. Efficiënt opwerken van afvalhout tot herbruikbaar hout: Een van onze belangrijkste doelen is het vinden van de meest efficiënte methoden om ‘afvalhout’ om te zetten in herbruikbaar hout. Dit omvat het testen van processen zoals ontspijkeren, schaven, lamineren en vingerlassen.
  5. Verwerken van hergebruikt hout tot kozijnen: Last but not least, willen we het hergebruikte hout integreren in de reguliere verwerkingsprocessen van een kozijnenfabriek om het circulaire kozijn te produceren.

Het kabinet heeft ambitieuze doelen gesteld om tegen 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. Als tussenstap hebben ze als doel gesteld om in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen, zoals mineralen, fossiele grondstoffen en metalen, met 50% te verminderen.

Om deze doelen te bereiken, is samenwerking van onschatbare waarde. Circulaire oplossingen bloeien vaak op wanneer bedrijven en organisaties samenwerken in de gehele keten, van producenten tot consumenten. Het vergt onderling vertrouwen, kennisdeling en innovatieve ideeën om deze transitie te realiseren.

De subsidie Circulaire ketenprojecten ondersteunt kleine en middelgrote samenwerkingsverbanden zoals het onze. Dit programma erkent dat circulaire oplossingen vaak alleen van de grond komen als bedrijven binnen de keten samenwerken, waaronder afnemers en toeleveranciers.

Voor dit project is €80.000,– subsidie ontvangen vanuit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen de regeling Circulaire ketenprojecten. We zijn blij dat onze inzet en toewijding om kennis te delen en samen te werken beloond wordt.