Ketenbijeenkomst Biobased bouwen (25-sept-2023)

Na een inspirerend moment op 4 juli tijdens de Biobased Versnellingsdag zijn we op maandag 25 september tussen 15 en 17 uur in dialoog gegaan met het netwerk om te bepalen wat nodig is om biobased bouwen te versnellen.

Met de input vanuit deze ketenbijeenkomst gaan we in gesprek hoe we de ontwikkeling van biobased bouwen in Zeeland kunnen versnellen en welke aanbevelingen we aan de politiek kunnen doen.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat heeft ons tijdens de biobased versnellen dag op IKC de Rusthoeve uitgedaagd om de grenzen van biobased bouwen in Zeeland te verleggen, en we hebben jullie creativiteit, expertise en passie nodig om deze uitdaging aan te gaan.

Tijdens deze sessie vond:

✨ Een video pitch van gedeputeerde Jo-Annes de Bat over de kansen en uitdagingen van biobased bouwen in onze regio plaats.

✨ Een analyse van de huidige stand van zaken in de Nederlandse biobased bouwsector met inzichten van experts zoals Onno Dwars, directeur Ballast Nedam Development (video pitch) en Frank Huijben, lector Biobased bouwen HZ University of Applied Sciences.

✨ Een interactieve discussie en brainstormsessie waarin ideeën en visie centraal staan, en waar concrete oplossingen worden gesmeed.

✨ Het formuleren van aanbevelingen die rechtstreeks naar de politiek zullen gaan en de toekomst van biobased bouwen in Zeeland zullen vormgeven.